Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Naidheachdan

Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh

A bheil ùidh agaibh ann an ainmean-àite agus dualchas nàdarra? Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) agus Dualchas Nàdair na h-Alba a’ cruthachadh leabhran air ainmean-àite Èirisgeigh. Le taic bho Bòrd na Gàidhlig, tha sinn a’ sireadh neach-rannsachaidh gus rannsachadh ionadail a dhèanamh airson a’ phròiseict. Tha ùidh ann an eachdraidh is ainmean-àite na sgìre agus … Buanaich about Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh