Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Sgrìobhadh as ùire

2 days ago

Ainmean-Àite na h-Alba

Latha brèagha air an Eilean! 😃 ... See MoreSee Less

Latha brèagha air an Eilean! 😃

Our database is down at the moment due to a hardware failure at Sabhal Mòr Ostaig. They are awaiting the arrival of an engineer and it is expected that this issue will be fixed sometime this afternoon. Please accept our apologies for any inconvenience caused. ... See MoreSee Less

Naidheachdan

Rannsachadh Ainm-àite ann an Colbhasa is Orasa – Saor-thoilich a dhìth

A bheil ùidh agaibh ann an ainmean-àite agus dualchas nàdarra? Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) ann an com-pàirteachas le Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) agus Soillse, an lìonradh nàiseanta rannsachaidh, gu bhith ri pròiseact rannsachaidh ùr air ainmean-àite Cholbhasa is Orasa agus tha sinn feumach air ur cuideachadh. Thèid am pròiseact an sàs anns an … Buanaich about Rannsachadh Ainm-àite ann an Colbhasa is Orasa – Saor-thoilich a dhìth