Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Sgrìobhadh as ùire

Naidheachdan

Làrach-lìn Ainm-àite Ùr

An robhar a-riamh tro chèile mu mhìneachadh ainm-àite air soidhne dà-chànanach, air neo tùs an ainm? Nan robh, tha am freagairt ri làimh. Chaidh an làrach-lìn ùr aig Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA), an compàirteachas comhairleachaidh nàiseanta airson ainmean-àite Gàidhlig an Alba, a chur air bhog an-diugh (22 Sultain 2017). A’ leantainn taic-airgid de £7,100 bho … Buanaich about Làrach-lìn Ainm-àite Ùr