Fàilte dhan Stòr-data againn

Goireas an-asgaidh a bheir seachad fiosrachadh ùghdarrasail air riochdan ainmean-àite Gàidhlig. Gheibh thu gliocas gus an stòr-data a rannsachadh an seo.

Lorg ainm-àite!


Co-fhreagair abairt Co-fhreagair facal

Ar Bathar

Bi nad bhall corporra, thig gar fastadh air neo gabh sùil air ar foillseachaidhean.

Thoir sùil air a' bhùth

Taic

A bheil na tha sinn a' dèanamh a' còrdadh ruit? Thoir tabhartas ri rannsachadh ainm-àite gus taic a chumail ri leasachadh ar stòr-data .

Thoir taic dhuinn

Tweet as Ùire

Sgrìobhadh as ùire

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ardnamurchan ~ Àird nam Murchan, ‘the headland of the seals’ https://ainmean-aite.scot/placename/ardnamurchan/
#AinmÀite #Gàidhlig #Cleachdi @bordnagaidhlig The Highland Council
... See MoreSee Less

Ardnamurchan ~ Àird nam Murchan, ‘the headland of the seals’ https://www.ainmean-aite.scot/placename/ardnamurchan/
 #AinmÀite #Gàidhlig #Cleachdi @bordnagaidhlig The Highland Council

Naidheachdan

Fo-rèile Ghàidhlig Ghlaschu

Fad bhliadhnaichean tha deasbad air a bhith dol gus soidhnichean dà-chànanach a thogail airson stèiseanan fo-rèile Ghlaschu, ach cha deagh planaichean sam bith a stèidheachadh fhathast. Tha an iomairt ùr aig Bòrd na Gàidhlig ann an co-bhonn le Ainmean-Àite na h-Alba agus LearnGaelic, ge-tà, a’ gabhail a-steach mapa den loidhne fo-rèile leis na h-ainmean Gàidhlig. … Buanaich about Fo-rèile Ghàidhlig Ghlaschu