Welcome to our Database

A free resource that provides a single source of authoritative information on Gaelic forms of place-names. You will find tips on searching the database here.

Search our database!


Match phrase Match words

Our Products

Become a corporate member, hire us or check our publications.

Browse our shop

Support Us

Do you like what we do? Support the Growth of our database by making a donation to place-name research.

Support our research

Latest Post

1 month ago

Ainmean-Àite na h-Alba

Abair solas madainn an-diugh!
Amazing light this morning!
... See MoreSee Less

Abair solas madainn an-diugh!
Amazing light this morning!

2 months ago

Dè mholadh sibh a chàirdean - Dùthaich Mhic Aoidh no Dùthaich MhicAoidh? Taing! ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

MhicAoidh a-rèir GOC (mar ainm co-dhiù) ach ‘s dòcha gum bi tùsan eadar-dhealaichte ann mar ainm-àite.

Aidh, sin a' cheist a bh' agam cuideachd! Cha robh fhios agam an leanadh e riaghailt nan ainmean pearsanta gus nach leanadh!

3 months ago

Ainmean-Àite na h-Alba

A bheil eòlas agad mu ainmean-àite Èirisgeidh? Bidh Ceòlas a' dèanamh rannsachadh às leth nam buidhnean Ainmean-Àite na h-Alba agus Scottish Natural Heritage mu na h-ainmean a th' ann san eilean agus na sgeulachdan co-cheangailte riutha. Eadar seo agus deireadh an t-Sultain, bithear a' clàradh agallamhan le daoine a tha eòlach mun eilean agus thèid iad a chur am broinn leabhair ùir san t-sreath 'Ainmean-àite' le SNH.

How knowledgeable are you of Eriksay's placenames - the moor, the hills, the sgeirean? Ceòlas is working with AÀA and SNH to record these placenames, and the stories associated with them. Between now and the end of September, we'll be recording interviews with people, which will eventually be published in SNH's free series on Gaelic placenames.

An Easgainn, Glaic na Còmhraig, Tobar na Rèilig, Carraig Iain is Rathad Khissling... cò mheud dhiubh as urrainn dhuinn a chruinneachadh?
... See MoreSee Less

Latest News