Welcome to our Database

A free resource that provides a single source of authoritative information on Gaelic forms of place-names. You will find tips on searching the database here.

Search our database!


Match phrase Match words

Our Products

Become a corporate member, hire us or check our publications.

Browse our shop

Support Us

Do you like what we do? Support the Growth of our database by making a donation to place-name research.

Support our research

Latest Post

Latest News

Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh ~ Fieldworker required for Eriskay

A bheil ùidh agaibh ann an ainmean-àite agus dualchas nàdarra? Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) agus Dualchas Nàdair na h-Alba a’ cruthachadh leabhran air ainmean-àite Èirisgeigh. Le taic bho Bòrd na Gàidhlig, tha sinn a’ sireadh neach-rannsachaidh gus rannsachadh ionadail a dhèanamh airson a’ phròiseict. Tha ùidh ann an eachdraidh is ainmean-àite na sgìre agus … Continue Reading about Neach-rannsachaidh a dhìth airson Èirisgeigh ~ Fieldworker required for Eriskay