Welcome to our Database

A free resource that provides a single source of authoritative information on Gaelic forms of place-names. You will find tips on searching the database here.

Search our database!


Match phrase Match words

Our Products

Become a corporate member, hire us or check our publications.

Browse our shop

Support Us

Do you like what we do? Support the Growth of our database by making a donation to place-name research.

Support our research

Latest Post

1 month ago

Ainmean-Àite na h-Alba

Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

Bidh sinne ann cuideachd.Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

23/02/18

http://smo.uhi.ac.uk/en/cursaichean/…
... See MoreSee Less

Gàidhlig do Luchd nam Beann

Gaelic for Mountaineers with Janni Diez

Bidh sinne ann cuideachd.

Dè an t-ainm-àite as fheàrr leat?
What's your favourite Gaelic place-name?
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Uil, chan e ainm oifigeil a th' ann ach dh'ionnsaich mi bhon bhileig ùir, Dùn Èideann nan Gàidheal, gum b' àbhaist "Creag nam Marbh" a bhith air Creagan Salisbury. Tha sin sgoinneil. Feumaidh sinn an t-ainm sin a thoirt air ais a chleachdadh!

Coire nam Bruadaran anns an Eilean Sgitheanach.

Camas nam Meanbh-chuileag (Diùra)

I love places called “Achantee” or similar. I know they’re all probably Achadh an Tigh, but part of me wants to believe that the guy from the Ordnance Survey ask what was up that way and got “chan eil ach an tigh” as a response from someone.

'S math leam mar a tha an t-ainm Lochan Àirigh na Suirghe san Eilean air a chur gu Beurla mar 'Lay-By'.

Achosnich , (Field of sighing) settlement in West Ardnamurchan.

Can anybody help me to identify the following locations in Sleat please? Many thanks! Àird Reamhar Bealach Druim na Sàile Bealach Tholl An Cadha Caol Cadha na h-Iomaire Cnoc a’ Chàthair Fèith na Fala Lag a’ Ghàrraidh-chàil Lag a’ Phuill Bhrachaidh Lag Rainich Monadh Achadh an Uillt Dheirg Rubha na Creige Beithe Sgeir Chulaidh

Tom na Dìochuimhne (Muile); Bealach na h-Aona h-Oidhche (Cnòideart?)

Uamh an Uisge-bheatha (Muile)

Glaschu

Bun Abhainn Eatorra

Sgor a bhranndaidh (Einicleit, Uige, Leodhas)

Port an eorna

Tòn ri Gaoith

Socaich

Balruddery

Srònreamhair 😅

Uige

Bun Ilidh

Borsam

Steornabhagh

+ View more comments

Latest News